LEKCIJAS UZŅĒMUMIEM & CITĀM ORGANIZĀCIJĀM

Pretstraumētāji - 7 panākumiem bagātu jauniešu principi dzīvei un karjerai


No vienas puses, mūsdienu apstākļi jauniešiem piedāvā vēl nebijušu iespēju bagātību. No otras puses, pilnvērtīgi izmantot šīs iespējas spēj tie jaunieši, kas tās apzinās un ir tām gatavi. Tas ir iniciatīvas pilns process, kurā jaunietis apzināti strādā pie savas izaugsmes. Labāk ir būt gatavam iespējām, kad tās nenāk, nekā saņemt iespējas un nebūt tām gatavam. Jaunieši, kas ar iniciatīvu spēj radīt un izmantot iespējas, ilgtermiņā ir panākumiem bagātāki nekā tie, kas dažādu iemeslu dēļ iespējas neizmanto. Šos panākumiem bagātos jauniešus mēs saucam par “Pretstraumētājiem”. Ja tev šķiet, ka “pretstraumētāji” ir tikai īpaši apdāvināti cilvēki, kas dzimuši veiksmīgā ģimenē, tad tu kļūdies. Jaunieši, kas ir “pretstraumētāji”, praktizē konkrētus principus un ieradumus, kas tiem ilgtermiņā atklāj lielākas izaugsmes un karjeras attīstības iespējas par vienaudžiem. Nodarbības laikā pievērsīsimies “7 panākumu bagātu jauniešu principiem”, ko ikviens no dalībniekiem varēs ieviest savā dzīvē jau uzreiz pēc nodarbības. Šie principi rod pamatu psiholoģijas, socioloģijas un bioloģijas pētījumos, kā arī filozofijas un teoloģijas atziņās. Balstīti reālos veiksmīgu jauniešu dzīves stāstos, principi ieskicēs ceļu, ko ikviens jaunietis varēs sākt iet tieši no tās vietas, kur šobrīd atrodas. Nodarbība notiks saprotamā, interaktīvā formātā, līdzsvarojot praktiskus uzdevumus un aktivitātes, teorētisku materiālu un diskusiju. Materiāls gatavots, ņemot vērā vispusīgas personības izaugsmes konceptu - attīstību 7 dimensijās (fiziski, sociāli, emocionāli, intelektuāli, garīgi, profesionāli un finansiāli.) Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 40 minūtes, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
Laika plānošanas un pašorganizētības pamatprincipi jauniešiem


Strādājot ar skolēniem un studentiem, Kristaps veicis aptaujas par problēmjautājumiem, ar ko jaunieši ikdienā saskaras. Starp problēmām vienmēr parādās arī kādi no sekojošiem punktiem: - Laika un prioritāšu saplānošanas grūtības; - Atlikšana un darbu darīšana pēdējā brīdī; - Organizētības un kārtības trūkums mācībās; - Fiziskās un mentālās enerģijas trūkums; - Motivācijas, apņēmības un disciplīnas trūkums. Nodarbība "Laika plānošanas un pašorganizētības principi jauniešiem" ir radīts, lai piedāvātu šīm problēmām praktiskus risinājumus. Nodarbības laikā tiek apskatīsi vienkārši, bet efektīvi principi, kas jāapzinās ikvienas mūsdienu jaunietim, lai gan ilgtermiņā, gan īstermiņā darbotos produktīvi un līdzsvaroti. Augsta personīgā produktivitāte jauniešu vecumā reti kad ir saistīta ar kādu “maģisko metodi vai tehniku". Visbiežāk tas ir ilgstošs process, kurā apzinamies visus faktorus, kas mūs ietekmē negatīvi vai pozitīvi. Nodarbības programmā:- - Veselīga un produktīva ikdienas režīma veidošana; - Fiziskās un mentālās veselības (t.sk. enerģijas līmeņa) veicinošie faktori un ieradumi; - Laika plānošanas pamatprincipi; - Personīgās organizētības sistēmas veidošana; - Darbu izpildes stratēģijas - kā izdarīt saplānoto, iekļaujoties termiņos? - Jautājumi un atbildes kā svarīga nodarbības sastāvdaļa. Caur diskusijām un aktivitātēm nodarbības laikā dalībnieki ne tikai izprot augstas personīgās produktivitātes principus, bet arī tiek izaicināti tos pielietot ikdienā.Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 40 minūtes, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
Enerģijas menedžmenta ABC pedagogiem


Nodarbība ir būvēta uz tēzi “Pirms sēj citos, sēj sevī” jeb atziņā par to, ka pirms ieguldīšanas un enerģijas došanas citiem, skolotājam pašam nepieciešama “bateriju uzlāde” noteiktā regularitātē. Pretējā gadījumā skolotājs saskaras ar paaugstinātu izdegšanas un psihosomatisku saslimšanu risku (humanitāra darba veicēji ir šo saslimšanu paaugstināta riska grupā). Nodarbības pirmajā daļā apskatīsim fiziskās un psihiskās enerģijas menedžmenta principus, kas balstīti psiholoģijas, socioloģijas, hronobioloģijas, neirozinātnes pētījumos, kā arī filozofijas un teoloģijas atziņās. Otrajā daļā pievērsīsimies pašorganizētības prasmēm un sociālās vides (veselīgu attiecību būvēšana dažādos līmeņos) kā vērtīga resursa izmantošanai. Visbeidzot, nodarbības trešo daļu veltīsim tēmai “sēj citos”, kas skars mijiedarbību ar skolēniem un citiem kolēģiem - līderības, personības, motivācijas, misijas, vīzijas, vērtību u.c. tēmas. Nodarbība noritēs iedvesmojošā un motivējošā gaisotnē, integrējot arī praktiskus uzdevumus un izaicinājumus ikdienas darbam. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas

LEKCIJAS SKOLĒNIEM & PEDAGOGIEM

Pretstraumētāji - 7 panākumiem bagātu jauniešu principi dzīvei un karjerai


No vienas puses, mūsdienu apstākļi jauniešiem piedāvā vēl nebijušu iespēju bagātību. No otras puses, pilnvērtīgi izmantot šīs iespējas spēj tie jaunieši, kas tās apzinās un ir tām gatavi. Tas ir iniciatīvas pilns process, kurā jaunietis apzināti strādā pie savas izaugsmes. Labāk ir būt gatavam iespējām, kad tās nenāk, nekā saņemt iespējas un nebūt tām gatavam. Jaunieši, kas ar iniciatīvu spēj radīt un izmantot iespējas, ilgtermiņā ir panākumiem bagātāki nekā tie, kas dažādu iemeslu dēļ iespējas neizmanto. Šos panākumiem bagātos jauniešus mēs saucam par “Pretstraumētājiem”. Ja tev šķiet, ka “pretstraumētāji” ir tikai īpaši apdāvināti cilvēki, kas dzimuši veiksmīgā ģimenē, tad tu kļūdies. Jaunieši, kas ir “pretstraumētāji”, praktizē konkrētus principus un ieradumus, kas tiem ilgtermiņā atklāj lielākas izaugsmes un karjeras attīstības iespējas par vienaudžiem. Nodarbības laikā pievērsīsimies “7 panākumu bagātu jauniešu principiem”, ko ikviens no dalībniekiem varēs ieviest savā dzīvē jau uzreiz pēc nodarbības. Šie principi rod pamatu psiholoģijas, socioloģijas un bioloģijas pētījumos, kā arī filozofijas un teoloģijas atziņās. Balstīti reālos veiksmīgu jauniešu dzīves stāstos, principi ieskicēs ceļu, ko ikviens jaunietis varēs sākt iet tieši no tās vietas, kur šobrīd atrodas. Nodarbība notiks saprotamā, interaktīvā formātā, līdzsvarojot praktiskus uzdevumus un aktivitātes, teorētisku materiālu un diskusiju. Materiāls gatavots, ņemot vērā vispusīgas personības izaugsmes konceptu - attīstību 7 dimensijās (fiziski, sociāli, emocionāli, intelektuāli, garīgi, profesionāli un finansiāli.) Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 40 minūtes, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
Laika plānošanas un pašorganizētības pamatprincipi jauniešiem


Strādājot ar skolēniem un studentiem, Kristaps veicis aptaujas par problēmjautājumiem, ar ko jaunieši ikdienā saskaras. Starp problēmām vienmēr parādās arī kādi no sekojošiem punktiem: - Laika un prioritāšu saplānošanas grūtības; - Atlikšana un darbu darīšana pēdējā brīdī; - Organizētības un kārtības trūkums mācībās; - Fiziskās un mentālās enerģijas trūkums; - Motivācijas, apņēmības un disciplīnas trūkums. Nodarbība "Laika plānošanas un pašorganizētības principi jauniešiem" ir radīts, lai piedāvātu šīm problēmām praktiskus risinājumus. Nodarbības laikā tiek apskatīsi vienkārši, bet efektīvi principi, kas jāapzinās ikvienas mūsdienu jaunietim, lai gan ilgtermiņā, gan īstermiņā darbotos produktīvi un līdzsvaroti. Augsta personīgā produktivitāte jauniešu vecumā reti kad ir saistīta ar kādu “maģisko metodi vai tehniku". Visbiežāk tas ir ilgstošs process, kurā apzinamies visus faktorus, kas mūs ietekmē negatīvi vai pozitīvi. Nodarbības programmā:- - Veselīga un produktīva ikdienas režīma veidošana; - Fiziskās un mentālās veselības (t.sk. enerģijas līmeņa) veicinošie faktori un ieradumi; - Laika plānošanas pamatprincipi; - Personīgās organizētības sistēmas veidošana; - Darbu izpildes stratēģijas - kā izdarīt saplānoto, iekļaujoties termiņos? - Jautājumi un atbildes kā svarīga nodarbības sastāvdaļa. Caur diskusijām un aktivitātēm nodarbības laikā dalībnieki ne tikai izprot augstas personīgās produktivitātes principus, bet arī tiek izaicināti tos pielietot ikdienā.Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 40 minūtes, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
Enerģijas menedžmenta ABC pedagogiem


Nodarbība ir būvēta uz tēzi “Pirms sēj citos, sēj sevī” jeb atziņā par to, ka pirms ieguldīšanas un enerģijas došanas citiem, skolotājam pašam nepieciešama “bateriju uzlāde” noteiktā regularitātē. Pretējā gadījumā skolotājs saskaras ar paaugstinātu izdegšanas un psihosomatisku saslimšanu risku (humanitāra darba veicēji ir šo saslimšanu paaugstināta riska grupā). Nodarbības pirmajā daļā apskatīsim fiziskās un psihiskās enerģijas menedžmenta principus, kas balstīti psiholoģijas, socioloģijas, hronobioloģijas, neirozinātnes pētījumos, kā arī filozofijas un teoloģijas atziņās. Otrajā daļā pievērsīsimies pašorganizētības prasmēm un sociālās vides (veselīgu attiecību būvēšana dažādos līmeņos) kā vērtīga resursa izmantošanai. Visbeidzot, nodarbības trešo daļu veltīsim tēmai “sēj citos”, kas skars mijiedarbību ar skolēniem un citiem kolēģiem - līderības, personības, motivācijas, misijas, vīzijas, vērtību u.c. tēmas. Nodarbība noritēs iedvesmojošā un motivējošā gaisotnē, integrējot arī praktiskus uzdevumus un izaicinājumus ikdienas darbam. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas

Lai pieteiktu kādu no lekcijām vai uzzinātu plašāku informāciju par saturu, formātu vai izmaksām - sazinieties ar Kristapu, zvanot uz kontaktu sadaļā norādīto numuru vai rakstot blakus esošajā logā.
*Ja jūs interesē citu tēmu produktivitātes kursi un nodarbības, vai arī tēmu kombinācija, droši sazinieties ar Kristapu.
REKVIZĪTI

Uzņēmuma nosaukums

SIA “HiPotential.lv”

Reģistrācijas numurs:

50203173251

Juridiskā adrese: 

Daugavgrīvas iela 132 k-2-4,

Rīga, LV-1055

 

Konta numurs:

LV58HABA0551045760566

KONTAKTI
  • White Facebook Icon

Telefona nr.

+371 28864248

E-pasts

info@kristapskravalis.com

/kristapskravalis

/neofiits

  • Instagram - White Circle
JAUNĀKIE
RAKSTI
  • White Blogger Icon

Drīzumā

JAUNĀKIE
VIDEO
  • White YouTube Icon

Jekbādu mājaslapas materiālu pilnīga vai daļēja izmantošana atļauta tikai ar rakstisku SIA "HiPotential.lv" vadības piekrišanu.