LEKCIJAS UZŅĒMUMIEM & CITĀM ORGANIZĀCIJĀM

Personīgās enerģijas menedžmenta ABC


21. gadsimta cilvēks saskaras ar lielu informācijas, iespēju un stimulu pārbagātību, turklāt viss notiek vēl nebijušā ātrumā. Lai neizdegtu darba vietā un dzīvē ārpus tās, nepieciešams pievērst īpašu uzmanību tam, kur mēs investējam mūsu fizisko un psihisko enerģiju. Apzināti atrodot līdzsvaru starp mūsu enerģijas izlikšanu un atjaunošanu, ikdienā varam darboties efektīvākajā veidā. Pazaudējot līdzsvaru starp enerģijas izlikšanu un atjaunošanu, riskējam nonākt izdegšanas un psihosomatisku saslimšanu riska zonā, kas pēdējās divās dekādēs sabiedrībā ir īpaši aktuāls temats. Līdzsvara meklējumi sākas ar ikdienas domāšanas paradigmu un ieradumu pārvērtēšanu, sākot uzdot sev labus jautājumus un eksperimentējot ar praktiskām atbildēm. Agri vai vēlu nonākam līdz jautājumam - “Kāpēc enerģijas līmenis mēdz būt tik svārstīgs un ko darīt praktiski, lai to paceltu jaunā, stabilā līmenī?”. Tieši uz šo jautājumu atbildes sniedz “Enerģijas menedžmenta ABC” nodarbība, kas caur zinātnē balstītu teorētisko materiālu, praktiskiem uzdevumiem un izaicinājumiem ikdienai, palīdz dalībniekiem izveidot savu personīgo enerģijas menedžmenta sistēmu. Šādas sistēmas praktizēšana, paaugstina fiziskās un psihiskās enerģijas līmeni, kas attiecīgi atspoguļojas praktiski katrā dzīves sfērā - karjerā, attiecībās, personīgajā izaugsmē, mērķu sasniegšanā utt. Nodarbības programmas punkti: - Ievads, konteksts un 21. gadsimta enerģijas menedžmenta izaicinājumi; - Veselīgs dzīves ritms no hronobioloģijas un hronotipu perspektīvas; - Fiziskās enerģijas menedžmenta principi un ieradumi; - Psihiskās enerģijas menedžmenta principi un ieradumi; - Ieradumu neirobioloģija, enkura un “atomiskie” ieradumi; - Teorijas ieviešana praksē - personīgās enerģijas menedžmenta sistēmas izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
Pašorganizētības ABC - kā "savākties" un ieviest kārtību kā darbā, tā personīgajā dzīvē?


Kā savākties ilgtspējīgām, uz rezultātu orientētām pārmaiņām? Tie no mums, kas kaut reizi mēģinājuši apņemties savā dzīvē kaut ko mainīt, ir pamanījuši, ka jau pēc nedēļas vai labākajā gadījumā mēneša sāk zust sākotnējais entuziasms un apņēmība. Ar to saskarās arī augsta līmeņa vadītāji, sabiedrībā atzīti cilvēki un pat personības izaugsmes treneri - tas ir dabiski un cilvēcīgi. Tomēr tie, kas galu galā sasniedz plānotos rezultātus, zinās teikt - “Āķis ir nevis tajā, cik es stipri apņemos, bet gan tajā, cik ātri un efektīvi es spēju savākties, lai atgrieztos uz pareizajām “sliedēm” pēc noiešanas no ceļa”. Katram no mums ir savs veids, kā savā dzīvē ieviest kārtību, kliedējot haosu. Tomēr bieži tas saistās nevis ar efektīvu pašorganizētību, bet gan aizbēgšanu no dzīves izaicinājumiem un problēmām. Veltot apzinātu laiku savas organizētības sistēmas izveidošanai, mēs šo “savākšanās” procesu varam padarīt daudz efektīvāku, ietaupot laiku, enerģiju, naudu un saudzējot veselību. Pašorganizēšanās sistēmas spiedīgos apstākļos mums palīdz neapjukt, bet stāties pretī drosmīgiem mērķiem, risināt problēmjautājumus un caur to just, ka dzīvojam dzīvu, piepildītu dzīvi. Nodarbības laikā caur 7 soļu programmu veidosim pašorganizētības sistēmu, kas palīdzēs ieviest lielāku skaidrību, kārtību un mieru, pat ja esam nonākuši haotiskā dzīves posmā. Nodarbības programmas punkti: - Ievads, haosa un kārtības domāšanas paradigmas; - Kā tikt skaidrībā par to, kas man ir svarīgākais? - kristalizēšana un skaidrība kā enerģijas avots; - Pašorganizētības sistēmas veidošana - laika, prioritāšu, vērtību, lomu, mērķu, uzdevumu strukturēšana vienotā sistēmā; - Ārējā kārtība - dzīvesvietas un darba vietas kārtības principi; - Teorijas ieviešana praksē - personīgās pašorganizētības sistēmas izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
Izpildes stratēģiju ABC - kā no plānošanas pāriet uz praktisku, efektīvu darbību?


Mēs visi esam saskārušies ar situāciju, kad uzdevuma ieraksts plānotājā nebūt nenozīmē, ka tas patiešām tiks izdarīts. Plānošana, organizēšana, strukturēšana pati par sevi nestrādā, ja tai līdzi neseko efektīva darbība. Plānošana un darīšana ir divas papildinošas monētas puses. Tik daudziem cilvēkiem, kas bruņojušies ar labākajiem plānotājiem, aplikācijām un gadžetiem, gluži vienkārši trūkst efektīvas darbu izpildes stratēģijas. Tādos gadījumos enerģiju, ko ieguldām plānošanā un domāšanā (kas nereti pārvēršas par “overthinking”) ir vērts pārnest uz darīšanu. Labāk izdarīts, nekā perfekti saplānots. Katram no mums ir efektīva darītāja potenciāls, bet šī potenciāla atklāšana nav viegls ceļš, kas prasa nopietnus lēmumus, drosmīgu rīcību un darbu pie ieradumu maiņas. Nodarbībā katrs dalībnieks varēs iepazīties un apgūt dažādas izpildes stratēģijas kā savu spēcīgāko personīgās produktivitātes ieroci, kas nereti pārspēj labākos plānošanas rīkus, palīdzot sasniegt vēl nebijušus rezultātus. Nodarbības programmas punkti: - Ievads, ekskurss dažādu personīgās produktivitātes skolu un autoru izpildes stratēģijās; - Infradiānie, cirkadiānie, ultradiānie cikli un to pielāgošana izpildes stratēģijām; - Deep work principi; - Prokrastinācijas (atlikšanas) psiholoģija; - Teorijas ieviešana praksē - personīgo izpildes stratēģiju izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
Teambuilding un aktivitāšu programmas


Komandas veidošanas aktivitāšu programmas veidojam sadarbībā ar PlayPotential.lv. Aktivitāšu programmas ir lielisks risinājums organizācijām, uzņēmumiem, kolektīviem vai jebkāda veida pasākumiem, kurā sasniedzams konkrēts mērķis. PlayPotential rīcībā ir vairāk nekā 1,000 dažādu aktivitāšu datubāze, sadalīta konkrētās kategorijās. Apvienojot tās jūsu pasakuma vajadzībām, tiek izveidotas aktivitāšu programmas. Aktivitāšu programmas vada pieredzējušie PlayPotential treneri - Ulvis Kravalis un Kristaps Kravalis, vai arī jūs paši pēc mūsu izveidotas aktivitāšu programmas. Plašāka informācija par aktivitāšu programmām - playpotential.lv/programmas.

LEKCIJAS SKOLĒNIEM & PEDAGOGIEM

Pretstraumētāji - 7 panākumiem bagātu jauniešu principi dzīvei un karjerai


No vienas puses, mūsdienu apstākļi jauniešiem piedāvā vēl nebijušu iespēju bagātību. No otras puses, pilnvērtīgi izmantot šīs iespējas spēj tie jaunieši, kas tās apzinās un ir tām gatavi. Tas ir iniciatīvas pilns process, kurā jaunietis apzināti strādā pie savas izaugsmes. Labāk ir būt gatavam iespējām, kad tās nenāk, nekā saņemt iespējas un nebūt tām gatavam. Jaunieši, kas ar iniciatīvu spēj radīt un izmantot iespējas, ilgtermiņā ir panākumiem bagātāki nekā tie, kas dažādu iemeslu dēļ iespējas neizmanto. Šos panākumiem bagātos jauniešus mēs saucam par “Pretstraumētājiem”. Ja tev šķiet, ka “pretstraumētāji” ir tikai īpaši apdāvināti cilvēki, kas dzimuši veiksmīgā ģimenē, tad tu kļūdies. Jaunieši, kas ir “pretstraumētāji”, praktizē konkrētus principus un ieradumus, kas tiem ilgtermiņā atklāj lielākas izaugsmes un karjeras attīstības iespējas par vienaudžiem. Nodarbības laikā pievērsīsimies “7 panākumu bagātu jauniešu principiem”, ko ikviens no dalībniekiem varēs ieviest savā dzīvē jau uzreiz pēc nodarbības. Šie principi rod pamatu psiholoģijas, socioloģijas un bioloģijas pētījumos, kā arī filozofijas un teoloģijas atziņās. Balstīti reālos veiksmīgu jauniešu dzīves stāstos, principi ieskicēs ceļu, ko ikviens jaunietis varēs sākt iet tieši no tās vietas, kur šobrīd atrodas. Nodarbība notiks saprotamā, interaktīvā formātā, līdzsvarojot praktiskus uzdevumus un aktivitātes, teorētisku materiālu un diskusiju. Materiāls gatavots, ņemot vērā vispusīgas personības izaugsmes konceptu - attīstību 7 dimensijās (fiziski, sociāli, emocionāli, intelektuāli, garīgi, profesionāli un finansiāli.) Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 40 minūtes, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
Laika plānošanas un pašorganizētības pamatprincipi jauniešiem


Strādājot ar skolēniem un studentiem, Kristaps veicis aptaujas par problēmjautājumiem, ar ko jaunieši ikdienā saskaras. Starp problēmām vienmēr parādās arī kādi no sekojošiem punktiem: - Laika un prioritāšu saplānošanas grūtības; - Atlikšana un darbu darīšana pēdējā brīdī; - Organizētības un kārtības trūkums mācībās; - Fiziskās un mentālās enerģijas trūkums; - Motivācijas, apņēmības un disciplīnas trūkums. Nodarbība "Laika plānošanas un pašorganizētības principi jauniešiem" ir radīts, lai piedāvātu šīm problēmām praktiskus risinājumus. Nodarbības laikā tiek apskatīsi vienkārši, bet efektīvi principi, kas jāapzinās ikvienas mūsdienu jaunietim, lai gan ilgtermiņā, gan īstermiņā darbotos produktīvi un līdzsvaroti. Augsta personīgā produktivitāte jauniešu vecumā reti kad ir saistīta ar kādu “maģisko metodi vai tehniku". Visbiežāk tas ir ilgstošs process, kurā apzinamies visus faktorus, kas mūs ietekmē negatīvi vai pozitīvi. Nodarbības programmā:- - Veselīga un produktīva ikdienas režīma veidošana; - Fiziskās un mentālās veselības (t.sk. enerģijas līmeņa) veicinošie faktori un ieradumi; - Laika plānošanas pamatprincipi; - Personīgās organizētības sistēmas veidošana; - Darbu izpildes stratēģijas - kā izdarīt saplānoto, iekļaujoties termiņos? - Jautājumi un atbildes kā svarīga nodarbības sastāvdaļa. Caur diskusijām un aktivitātēm nodarbības laikā dalībnieki ne tikai izprot augstas personīgās produktivitātes principus, bet arī tiek izaicināti tos pielietot ikdienā.Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 40 minūtes, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
Enerģijas menedžmenta ABC pedagogiem


Nodarbība ir būvēta uz tēzi “Pirms sēj citos, sēj sevī” jeb atziņā par to, ka pirms ieguldīšanas un enerģijas došanas citiem, skolotājam pašam nepieciešama “bateriju uzlāde” noteiktā regularitātē. Pretējā gadījumā skolotājs saskaras ar paaugstinātu izdegšanas un psihosomatisku saslimšanu risku (humanitāra darba veicēji ir šo saslimšanu paaugstināta riska grupā). Nodarbības pirmajā daļā apskatīsim fiziskās un psihiskās enerģijas menedžmenta principus, kas balstīti psiholoģijas, socioloģijas, hronobioloģijas, neirozinātnes pētījumos, kā arī filozofijas un teoloģijas atziņās. Otrajā daļā pievērsīsimies pašorganizētības prasmēm un sociālās vides (veselīgu attiecību būvēšana dažādos līmeņos) kā vērtīga resursa izmantošanai. Visbeidzot, nodarbības trešo daļu veltīsim tēmai “sēj citos”, kas skars mijiedarbību ar skolēniem un citiem kolēģiem - līderības, personības, motivācijas, misijas, vīzijas, vērtību u.c. tēmas. Nodarbība noritēs iedvesmojošā un motivējošā gaisotnē, integrējot arī praktiskus uzdevumus un izaicinājumus ikdienas darbam. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas

Lai pieteiktu kādu no lekcijām vai uzzinātu plašāku informāciju par saturu, formātu vai izmaksām - sazinieties ar Kristapu, zvanot uz kontaktu sadaļā norādīto numuru vai rakstot blakus esošajā logā.

Thanks! Message sent.

*Ja jūs interesē citu tēmu produktivitātes kursi un nodarbības, vai arī tēmu kombinācija, droši sazinieties ar Kristapu.