top of page

LEKCIJAS UZŅĒMUMIEM & ORGANIZĀCIJĀM

 • Personīgās enerģijas menedžmenta ABC - kāpēc enerģijas līmenis mēdz būt tik svārstīgs un ko darīt, lai to paceltu jaunā, stabilā līmenī?
  21. gadsimta cilvēks saskaras ar lielu informācijas, iespēju un stimulu pārbagātību, turklāt viss notiek vēl nebijušā ātrumā. Lai neizdegtu darba vietā un dzīvē ārpus tās, nepieciešams pievērst īpašu uzmanību tam, kur mēs investējam mūsu fizisko un psihisko enerģiju. Apzināti atrodot līdzsvaru starp mūsu enerģijas izlikšanu un atjaunošanu, ikdienā varam darboties efektīvākajā veidā. Pazaudējot līdzsvaru starp enerģijas izlikšanu un atjaunošanu, riskējam nonākt izdegšanas un psihosomatisku saslimšanu riska zonā, kas pēdējās divās dekādēs sabiedrībā ir īpaši aktuāls temats. Līdzsvara meklējumi sākas ar ikdienas domāšanas paradigmu un ieradumu pārvērtēšanu, sākot uzdot sev labus jautājumus un eksperimentējot ar praktiskām atbildēm. Agri vai vēlu nonākam līdz jautājumam - “Kāpēc enerģijas līmenis mēdz būt tik svārstīgs un ko darīt praktiski, lai to paceltu jaunā, stabilā līmenī?”. Tieši uz šo jautājumu atbildes sniedz “Enerģijas menedžmenta ABC” nodarbība, kas caur pētījumos balstītu teorētisko materiālu, praktiskiem uzdevumiem un izaicinājumiem ikdienai, palīdz dalībniekiem izveidot savu personīgo enerģijas menedžmenta sistēmu. Šādas sistēmas praktizēšana, paaugstina fiziskās un psihiskās enerģijas līmeni, kas attiecīgi atspoguļojas praktiski katrā dzīves sfērā - darbā, attiecībās, personīgajā izaugsmē u.c. sfērās. Nodarbības programmas punkti: - Ievads, konteksts un 21. gadsimta enerģijas menedžmenta izaicinājumi; - Veselīgs dzīves ritms no hronobioloģijas perspektīvas; - Fiziskās enerģijas menedžmenta principi un ieradumi; - Psihiskās enerģijas menedžmenta principi un ieradumi; - Teorijas ieviešana praksē - personīgās enerģijas menedžmenta sistēmas izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
 • Pašorganizētības ABC - kā “savākties” un ieviest lielāku kārtību darbā un personīgajā dzīvē?
  Katram no mums ir savs veids, kā savā dzīvē ieviest kārtību, kliedējot haosu. Tomēr bieži tas saistās nevis ar efektīvu pašorganizētību, bet gan aizbēgšanu no dzīves izaicinājumiem un problēmām. Veltot apzinātu laiku savas organizētības sistēmas izveidošanai, mēs šo “savākšanās” procesu varam padarīt daudz efektīvāku, ietaupot laiku, enerģiju, naudu un saudzējot veselību. Pašorganizēšanās sistēmas spiedīgos apstākļos mums palīdz neapjukt, bet stāties pretī drosmīgiem mērķiem, risināt problēmjautājumus un caur to izjust, ka dzīvojam dzīvu, piepildītu dzīvi. Nodarbības laikā kopīgi veidosim pašorganizētības sistēmu, kas pakāpeniski palīdzēs ieviest lielāku skaidrību, kārtību un mieru, pat ja esam nonākuši haotiskā dzīves posmā. Nodarbības programmas punkti: - Ievads, haosa un kārtības domāšanas paradigmas; - Kā tikt skaidrībā par to, kas man ir svarīgākais? - pašrefleksijas uzdevumi; - Pašorganizētības sistēmas veidošana - laika, prioritāšu, vērtību, lomu, mērķu, uzdevumu strukturēšana vienotā sistēmā; - Ārējā kārtība - dzīvesvietas un darba vietas kārtības principi; - Teorijas ieviešana praksē - personīgās pašorganizētības sistēmas izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
 • Izpildes stratēģiju ABC - kā no plānošanas pāriet uz praktisku, efektīvu darbību?
  Mēs visi esam saskārušies ar situāciju, kad uzdevuma ieraksts plānotājā nebūt nenozīmē, ka tas patiešām tiks izdarīts. Plānošana, organizēšana, strukturēšana pati par sevi nestrādā, ja tai līdzi neseko efektīva darbība. Plānošana un darīšana ir divas papildinošas monētas puses. Tik daudziem cilvēkiem, kas bruņojušies ar labākajiem plānotājiem, aplikācijām un gadžetiem, gluži vienkārši trūkst efektīvas darbu izpildes stratēģijas. Tādos gadījumos enerģiju, ko ieguldām plānošanā un domāšanā (kas nereti pārvēršas par “overthinking”) ir vērts pārnest uz darīšanu. Labāk izdarīts, nekā perfekti saplānots. Katram no mums ir efektīva darītāja potenciāls, bet šī potenciāla atklāšana nav viegls ceļš, kas prasa nopietnus lēmumus, drosmīgu rīcību un darbu pie ieradumu maiņas. Nodarbībā katrs dalībnieks varēs iepazīties un apgūt dažādas izpildes stratēģijas kā savu labāko personīgās produktivitātes rīku, kas nereti pārspēj labākos plānošanas rīkus, palīdzot sasniegt vēl nebijušus rezultātus. Nodarbības programmas punkti: - Ievads, ekskurss dažādu personīgās produktivitātes skolu un autoru izpildes stratēģijās; - Infradiānie, cirkadiānie, ultradiānie cikli un to pielāgošana izpildes stratēģijām; - Deep work principi; - Teorijas ieviešana praksē - personīgo izpildes stratēģiju izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
 • Prokrastinācijas psiholoģija - ko darīt ar darbu atlikšanas problēmu?
  Prokrastinācija jeb svarīgu darbu izpildes atlikšana uz vēlāku laiku ir viens no populārākajiem personīgās produktivitātes problēmjautājumiem. Mēģinot risināt šo problēmu, nereti dzirdam daudz un dažādus ieteikumus - “ar atlikšanu nemaz nevajag cīnīties, bet pieņemt to”, “vajag tikai sevi disciplinēt un savākties”, “vajag saprast, vai tiešām vēlies tos uzdevumus darīt” utt. Tomēr ikdienā atlikšana bieži saistās ar paškritiku, vilšanos, nesasniegtiem mērķiem un pat mentālās veselības pasliktināšanos, tāpēc ar vienkāršām atbildēm parasti nepietiek. Ceļā uz risinājumiem ir jāspēj sev uzdot labi jautājumi un ir jāeksperimentē ar praktiskām atbildēm. Lekcijas laikā apskatīsim prokrastinācijas jautājumu no dažādu psiholoģijas nozaru skatupunkta, kas palīdzēs iegūt plašāku kopskatu un iespēju ieraudzīt tajā arī savu situāciju. Runāsim par prokrastinācijas veidiem, cēloņiem, kā arī praktiskiem risinājumiem, lai uzreiz pēc lekcijas katrs dalībnieks varētu nonākt lielākā skaidrībā par prokrastinācju un to, ko darīt ar uzdevumiem, kas jau sakrājušies vai sakrāsies nākotnē.
 • Stresa menedžmenta ABC
  Stress 21. gadsimtā ir tik aktuāla tēma, ka retais kaut reizi nav aizdomājies par tā cēloņiem, sekām un praktiskiem risinājumiem tā regulēšanai. Diemžēl informācijas pārbagātībā nereti nākas saskarties ar virspusējiem vai pat aplamiem stresa menedžmenta ieteikumiem, turpretim psiholoģijas un medicīnas pētījumi pēdējo 40 gadu laikā sniedz mums vērtīgus, praktiskus ieteikumus tā regulēšanai. Nodarbības laikā apskatīsim stresa tematiku zinātnisku pētījumu gaismā, tajā pat laikā pielāgosim šīs atziņas praktiskam ikdienas pielietojumam un individuālām dalībnieku atšķirībām. Nodarbības programmas punkti: - Stress un tā veidi; - Stresa cēloņi, simptomi un ietekme uz ķermeni, prātu un emocijām; - Stresa pārvarēšanas stratēģijas - pasīvā un aktīvā pieeja, uz problēmu vai uz sevi vērstās stratēģijas; - 10 praktiskas tehnikas un metodes stresa menedžmentam; - Veselīga dzīves ritma un hronobioloģijas atziņas stresa menedžmentam; - Personīgo resursu pārvaldīšana efektīvam stresa menedžmentam; - Teorijas iedzīvināšana praksē, savas personīgās stresa menedžmenta sistēmas izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
 • Teambuilding un dažāda veida aktivitāšu programmas
  Komandas veidošanas aktivitāšu programmas veidojam sadarbībā ar PlayPotential.lv. ​ Aktivitāšu programmas ir lielisks risinājums organizācijām, uzņēmumiem, kolektīviem vai jebkāda veida pasākumiem, kurā sasniedzams konkrēts mērķis. PlayPotential rīcībā ir vairāk nekā 1,000 dažādu aktivitāšu datubāze, sadalīta konkrētās kategorijās. Apvienojot tās jūsu pasakuma vajadzībām, tiek izveidotas aktivitāšu programmas. Aktivitāšu programmas vada pieredzējušie PlayPotential treneri - Ulvis Kravalis un Kristaps Kravalis, vai arī jūs paši pēc mūsu izveidotas aktivitāšu programmas. ​ Plašāka informācija par aktivitāšu programmām - playpotential.lv/programmas.

LEKCIJAS JAUNIEŠIEM & PEDAGOGIEM

 • Personīgās enerģijas menedžmenta ABC - kāpēc enerģijas līmenis mēdz būt tik svārstīgs un ko darīt, lai to paceltu jaunā, stabilā līmenī?
  21. gadsimta cilvēks saskaras ar lielu informācijas, iespēju un stimulu pārbagātību, turklāt viss notiek vēl nebijušā ātrumā. Lai neizdegtu darba vietā un dzīvē ārpus tās, nepieciešams pievērst īpašu uzmanību tam, kur mēs investējam mūsu fizisko un psihisko enerģiju. Apzināti atrodot līdzsvaru starp mūsu enerģijas izlikšanu un atjaunošanu, ikdienā varam darboties efektīvākajā veidā. Pazaudējot līdzsvaru starp enerģijas izlikšanu un atjaunošanu, riskējam nonākt izdegšanas un psihosomatisku saslimšanu riska zonā, kas pēdējās divās dekādēs sabiedrībā ir īpaši aktuāls temats. Līdzsvara meklējumi sākas ar ikdienas domāšanas paradigmu un ieradumu pārvērtēšanu, sākot uzdot sev labus jautājumus un eksperimentējot ar praktiskām atbildēm. Agri vai vēlu nonākam līdz jautājumam - “Kāpēc enerģijas līmenis mēdz būt tik svārstīgs un ko darīt praktiski, lai to paceltu jaunā, stabilā līmenī?”. Tieši uz šo jautājumu atbildes sniedz “Enerģijas menedžmenta ABC” nodarbība, kas caur pētījumos balstītu teorētisko materiālu, praktiskiem uzdevumiem un izaicinājumiem ikdienai, palīdz dalībniekiem izveidot savu personīgo enerģijas menedžmenta sistēmu. Šādas sistēmas praktizēšana, paaugstina fiziskās un psihiskās enerģijas līmeni, kas attiecīgi atspoguļojas praktiski katrā dzīves sfērā - darbā, attiecībās, personīgajā izaugsmē u.c. sfērās. Nodarbības programmas punkti: - Ievads, konteksts un 21. gadsimta enerģijas menedžmenta izaicinājumi; - Veselīgs dzīves ritms no hronobioloģijas perspektīvas; - Fiziskās enerģijas menedžmenta principi un ieradumi; - Psihiskās enerģijas menedžmenta principi un ieradumi; - Teorijas ieviešana praksē - personīgās enerģijas menedžmenta sistēmas izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
 • Pašorganizētības ABC - kā “savākties” un ieviest lielāku kārtību darbā un personīgajā dzīvē?
  Katram no mums ir savs veids, kā savā dzīvē ieviest kārtību, kliedējot haosu. Tomēr bieži tas saistās nevis ar efektīvu pašorganizētību, bet gan aizbēgšanu no dzīves izaicinājumiem un problēmām. Veltot apzinātu laiku savas organizētības sistēmas izveidošanai, mēs šo “savākšanās” procesu varam padarīt daudz efektīvāku, ietaupot laiku, enerģiju, naudu un saudzējot veselību. Pašorganizēšanās sistēmas spiedīgos apstākļos mums palīdz neapjukt, bet stāties pretī drosmīgiem mērķiem, risināt problēmjautājumus un caur to izjust, ka dzīvojam dzīvu, piepildītu dzīvi. Nodarbības laikā kopīgi veidosim pašorganizētības sistēmu, kas pakāpeniski palīdzēs ieviest lielāku skaidrību, kārtību un mieru, pat ja esam nonākuši haotiskā dzīves posmā. Nodarbības programmas punkti: - Ievads, haosa un kārtības domāšanas paradigmas; - Kā tikt skaidrībā par to, kas man ir svarīgākais? - pašrefleksijas uzdevumi; - Pašorganizētības sistēmas veidošana - laika, prioritāšu, vērtību, lomu, mērķu, uzdevumu strukturēšana vienotā sistēmā; - Ārējā kārtība - dzīvesvietas un darba vietas kārtības principi; - Teorijas ieviešana praksē - personīgās pašorganizētības sistēmas izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
 • Izpildes stratēģiju ABC - kā no plānošanas pāriet uz praktisku, efektīvu darbību?
  Mēs visi esam saskārušies ar situāciju, kad uzdevuma ieraksts plānotājā nebūt nenozīmē, ka tas patiešām tiks izdarīts. Plānošana, organizēšana, strukturēšana pati par sevi nestrādā, ja tai līdzi neseko efektīva darbība. Plānošana un darīšana ir divas papildinošas monētas puses. Tik daudziem cilvēkiem, kas bruņojušies ar labākajiem plānotājiem, aplikācijām un gadžetiem, gluži vienkārši trūkst efektīvas darbu izpildes stratēģijas. Tādos gadījumos enerģiju, ko ieguldām plānošanā un domāšanā (kas nereti pārvēršas par “overthinking”) ir vērts pārnest uz darīšanu. Labāk izdarīts, nekā perfekti saplānots. Katram no mums ir efektīva darītāja potenciāls, bet šī potenciāla atklāšana nav viegls ceļš, kas prasa nopietnus lēmumus, drosmīgu rīcību un darbu pie ieradumu maiņas. Nodarbībā katrs dalībnieks varēs iepazīties un apgūt dažādas izpildes stratēģijas kā savu labāko personīgās produktivitātes rīku, kas nereti pārspēj labākos plānošanas rīkus, palīdzot sasniegt vēl nebijušus rezultātus. Nodarbības programmas punkti: - Ievads, ekskurss dažādu personīgās produktivitātes skolu un autoru izpildes stratēģijās; - Infradiānie, cirkadiānie, ultradiānie cikli un to pielāgošana izpildes stratēģijām; - Deep work principi; - Teorijas ieviešana praksē - personīgo izpildes stratēģiju izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
 • Prokrastinācijas psiholoģija - ko darīt ar darbu atlikšanas problēmu?
  Prokrastinācija jeb svarīgu darbu izpildes atlikšana uz vēlāku laiku ir viens no populārākajiem personīgās produktivitātes problēmjautājumiem. Mēģinot risināt šo problēmu, nereti dzirdam daudz un dažādus ieteikumus - “ar atlikšanu nemaz nevajag cīnīties, bet pieņemt to”, “vajag tikai sevi disciplinēt un savākties”, “vajag saprast, vai tiešām vēlies tos uzdevumus darīt” utt. Tomēr ikdienā atlikšana bieži saistās ar paškritiku, vilšanos, nesasniegtiem mērķiem un pat mentālās veselības pasliktināšanos, tāpēc ar vienkāršām atbildēm parasti nepietiek. Ceļā uz risinājumiem ir jāspēj sev uzdot labi jautājumi un ir jāeksperimentē ar praktiskām atbildēm. Lekcijas laikā apskatīsim prokrastinācijas jautājumu no dažādu psiholoģijas nozaru skatupunkta, kas palīdzēs iegūt plašāku kopskatu un iespēju ieraudzīt tajā arī savu situāciju. Runāsim par prokrastinācijas veidiem, cēloņiem, kā arī praktiskiem risinājumiem, lai uzreiz pēc lekcijas katrs dalībnieks varētu nonākt lielākā skaidrībā par prokrastinācju un to, ko darīt ar uzdevumiem, kas jau sakrājušies vai sakrāsies nākotnē.
 • Stresa menedžmenta ABC
  Stress 21. gadsimtā ir tik aktuāla tēma, ka retais kaut reizi nav aizdomājies par tā cēloņiem, sekām un praktiskiem risinājumiem tā regulēšanai. Diemžēl informācijas pārbagātībā nereti nākas saskarties ar virspusējiem vai pat aplamiem stresa menedžmenta ieteikumiem, turpretim psiholoģijas un medicīnas pētījumi pēdējo 40 gadu laikā sniedz mums vērtīgus, praktiskus ieteikumus tā regulēšanai. Nodarbības laikā apskatīsim stresa tematiku zinātnisku pētījumu gaismā, tajā pat laikā pielāgosim šīs atziņas praktiskam ikdienas pielietojumam un individuālām dalībnieku atšķirībām. Nodarbības programmas punkti: - Stress un tā veidi; - Stresa cēloņi, simptomi un ietekme uz ķermeni, prātu un emocijām; - Stresa pārvarēšanas stratēģijas - pasīvā un aktīvā pieeja, uz problēmu vai uz sevi vērstās stratēģijas; - 10 praktiskas tehnikas un metodes stresa menedžmentam; - Veselīga dzīves ritma un hronobioloģijas atziņas stresa menedžmentam; - Personīgo resursu pārvaldīšana efektīvam stresa menedžmentam; - Teorijas iedzīvināšana praksē, savas personīgās stresa menedžmenta sistēmas izstrāde. Nodarbības laiks un grupas lielums ir pielāgojams. Minimālais nodarbības laiks - 1 stunda, optimālais - 3 stundas, izvērstais - 6 stundas.
 • Teambuilding un dažāda veida aktivitāšu programmas
  Komandas veidošanas aktivitāšu programmas veidojam sadarbībā ar PlayPotential.lv. ​ Aktivitāšu programmas ir lielisks risinājums organizācijām, uzņēmumiem, kolektīviem vai jebkāda veida pasākumiem, kurā sasniedzams konkrēts mērķis. PlayPotential rīcībā ir vairāk nekā 1,000 dažādu aktivitāšu datubāze, sadalīta konkrētās kategorijās. Apvienojot tās jūsu pasakuma vajadzībām, tiek izveidotas aktivitāšu programmas. Aktivitāšu programmas vada pieredzējušie PlayPotential treneri - Ulvis Kravalis un Kristaps Kravalis, vai arī jūs paši pēc mūsu izveidotas aktivitāšu programmas. ​ Plašāka informācija par aktivitāšu programmām - playpotential.lv/programmas.
Lai pieteiktu kādu no lekcijām vai uzzinātu plašāku informāciju par saturu, formātu vai izmaksām - sazinieties ar Kristapu, zvanot uz kontaktu sadaļā norādīto numuru vai rakstot blakus esošajā logā.

Paldies, ziņa ir nosūtīta, Kristaps atbildēs Jums personīgi, tiklīdz e-pasts tiks izlasīts!

*Ja jūs interesē citu tēmu produktivitātes kursi un nodarbības, vai arī tēmu kombinācija, droši sazinieties ar Kristapu.
bottom of page